Wij gebruiken cookies voor de goede werking van onze website. Door voortzetting van uw bezoek, het gebruik van cookies accepteren u:

Gemeenschap Chemin Neuf – Katholieke Gemeenschap met een oecumenische roeping

Internationaal

All Net For God videos


Ubuntu


Ubuntu
ik ben omdat ik behoor

‘Ubuntu’: een woord dat uit zuidelijk Afrika komt, maar in werkelijkheid veel meer dan een woord: een wereld! Het doet ons terugkeren naar de wortels van het humanisme, door de relationele en gemeenschappelijke dimensies van de mens te benadrukken, de openheid tot de anderen, de goedhartigheid, de gulheid, de kosteloze liefde. In deze film, zetten wij onze stappen in die van Nelson Mandela, die heeft getracht Ubuntu in zijn eigen leven toe te passen, om in Zuid-Afrika de verzoening tussen blanken en zwarten, na de Apartheid mogelijk te maken. De twee belangrijke interveniënten in deze film zijn Pater Laurent Fabre, oprichter en verantwoordlijke van de Chemin Neuf Gemeenschap, en Monseigneur Emmanuel Lafond, RK Bisschop van Frans Guyane, die lang in Zuid-Afrika heeft gewoond, en persoonlijk Nelson Mandela heeft gekent.   Lees het vervolg...
Amazone, de strijd van Dorothy Stang


Amazone, de strijd van Dorothy Stang

In het hard van het Amazonewoud, in Brazilië, heeft een zuster, Dorothy Stang, van het verdedigen van de armste volken en de achting van de schepping de strijd van haar leven gemaakt.   Lees het vervolg...
De Vreedzame Revolutie


De Vreedzame Revolutie
Duitsland, 1989

Wat zou de rol van christenen moeten zijn in hun betrokkenheid voor vrede en rechtvaardigheid/gerechtigheid in de samenleving? Hoe kunnen we veranderingen tot stand laten komen op een geweldloze manier? Geconfronteerd met deze kwestie, die zeer actueel is voor veel landen, kunnen we steunen op het voorbeeld van de "Vreedzame Revolutie" in Oost-Duitsland in 1989. De mobilisatie van de christenen, katholieken en protestanten in gebed en het organiseren van grote vreedzame demonstraties, was instrumenteel in het terugdringen van de Berlijnse Muur, en het geweldloze einde van 40 jaar dictatuur. Deze Net for God film komt uit ter gelegenheid van de 25e verjaardag van de Duitse hereniging op 3 oktober 1990. Hij neemt ons mee naar toonaangevende getuigen van deze periode: activisten of gewone burgers, schilder, fotograaf, Lutherse dominee... De hoofdspreker van de film is Wolfgang Thierse, voormalig voorzitter van het Duitse parlement, toegewijde katholiek die alle stadia van de onderdrukking heeft doorstaan, tot de komst van de democratie.   Lees het vervolg...
De vooroordelen voorbij


De vooroordelen voorbij
De vereniging "Coexister"

De interreligieuze dialoog is vandaag niet langer enkel een optie, maar het is een vitale noodzaak, om het samenleven in onze maatschappij te garanderen en om te strijden tegen geweld en angst. Maar hoe moet men zich openstellen voor de ander en toch verankerd blijven in zijn geloof ?...   Lees het vervolg...
"Kom en volg mij!"


"Kom en volg mij!"
Het Godgewijde leven vandaag

Sedert het ontstaan van het christendom, hebben mannen en vrouwen zich geëngageerd tot het celibaat omwille van Christus en het Evangelie, door te leven in kuisheid, armoede en gehoorzaamheid. Nu eens als gratis gave van God, dan eens als antwoord op een persoonlijke roeping, heeft het toegewijde leven gedurende de eeuwen verscheidene vormen aangenomen, doch meestal met inbegrip van drie essentiële elementen: de toewijding, de zending en het broederlijke en gemeenschappelijke leven...   Lees het vervolg...
Getuigen van de barmhartigheid


Getuigen van de barmhartigheid
Zuster Faustine en Vader Maximilian Kolbe

Al lijkt het nog ver, zullen in Krakow, in Polen, tijdens de zomer 2016, de 31ste Wereldjongerendagen (WJD) plaatsvinden en duizenden jongeren uit de hele wereld bereiden zich op dit evenement voor rond een thema uit de zaligsprekingen : “Gelukkig de barmhartige, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.” (Mt 5,7)...   Lees het vervolg...
De zevende dag


De zevende dag

Onze maatschappijen, overal in de wereld, lijden onder een steeds grotere druk die door economische resultaten word geeist, en het werk neemt het grootste deel van onze tijd in. In vele landen is werken op zondag al een werkelijkheid, en in andere wensen de regeringen het breder toe te laten. In did verband, is het des te belangrijker om terug te keren naar de basis die wij in de Bijdel vinden, en bijzonder als men de waarde ziet die aan sabbat wordt gegeven, als pauze tijd om God en ons naaste terug te vinden...   Lees het vervolg...
Christenen uit het Midden-Oosten


Christenen uit het Midden-Oosten
Het kruis en de hoop

  Lees het vervolg...
De terug gevonden broederschap


De terug gevonden broederschap
Huldiging van Tony Palmer

  Lees het vervolg...
Het geheim van de vreugd


Het geheim van de vreugd
De straatkinderen in Manilla

  Lees het vervolg...
Het mirakel van de eenheid is reeds begonnen


Het mirakel van de eenheid is reeds begonnen

Het thema van deze film is de eenheid van de christenen, in het licht van de recente gebeurtenissen die onze hoop voeden.   Lees het vervolg...
Schuman, een visie voor Europa


Schuman, een visie voor Europa

Robert Schuman (1886-1963) is één van de stichters van de Europese Unie, in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog. Als buitengewone politicus en overtuigd christen, verwelkomde hij de oproep om zich politiek te engageren als een echte roeping. Zijn spirituele tocht en zijn visie van eenheid en verzoening tussen de volken in Europa kunnen ons vandaag de dag in ieder van onze landen nog steeds inspireren.   Lees het vervolg...
Het hart van een kampioen


Het hart van een kampioen

Olympische winterspelen in Sotchi, in Rusland, wereldkampioenschap voetbal in Brazilië: het jaar 2014 is gerytmeerd door sport evenementen die een wereldweide diemensie hebben en die de aandacht van miljoenen mensen in de wereld aantrekken.   Lees het vervolg...
Zuster Angélique


Zuster Angélique
De door God-gegeven Glimlach

Deze film presenteerd de bijzondere getuigenis van Zuster Angélique Namaika, een klosterzuster uit Democratisch Congo die haar leven heeft gewijd aan de zaak van de vrouwen die slachtoffer zijn van het geweld van de LRA, een verzetsgroep die in het Noordoosten van het land terreur zaaien. In de stad Dungu, heeft Zus. Angélique de laatste 10 jaar meer dan 2000 vrouwen geholpen met genezen van haar trauma’s en een gevoel van eigenwaarde en levenslust terug te vinden. Door haar geloof, haar medelijden en haar creativiteit om die vrouwen opleidingen voor te stellen die ze helpen zelfstandig te zijn, voerd ze deze vrouwe op een heerijzennin- en vredesweg.   Lees het vervolg...
Taybeh


Taybeh
een vredes-oproep

Taybeh, een Arabisch dorp op de Westelijke Jordaanoever, 30km ten noorden van Jeruzalem, is een unieke plaats door haar bevolking die uitsluitend bestaat uit christenen en door haar roeping tot vrede, van wegen haar ligging in het hart van het conflict tussen Israëliërs en Palestijnen. Wij gaan dus de bevolking van dit dorp ontmoeten, die ons hun moeiten zullen meedelen, maar ook hun hoop, hun, leur betrokkenheid door gebeden en door vele ondernemingen die geweldloze acties en openheid tot de andere begunstigen.   Lees het vervolg...
De wakers


De wakers   ‘Ik heb wachters gezet’
  Jesaja 62,6

De laatste maanden, zijn jongeren van over heel de wereld, in Brazilië, Egypte, Frankrijk en elders, de straat op getrokken om zich te laten horen door politici. Sommigen strijden om waarden te verdedigen tegen onrechtvaardige wetten, anderen om misbruik te melden en nog anderen om democratie te eisen. Deze jongeren engageren zich voor gerechtigheid, voor waarheid, zonder geweld, door middel van openbare acties. Ze lopen, waken, staand of zittend, dag en nacht, opdat het geweten niet in slaap zou vallen, om de politici aan hun verantwoordelijkheid te herinneren, om de mensheid te herhalen wat haar onvervreemdbare fundamenten zijn.   Lees het vervolg...
"Ik zag God in een mens"


"Ik zag God in een mens"
De pastoor van Ars

Het dorp Ars is vandaag de dag in de hele wereld bekend door diegene die er gedurende meer dan 40 jaar pastoor was, Jean-Marie Vianney.   Lees het vervolg...
Het kleine begin van de Gemeenschap Chemin Neuf


Het kleine begin van de Gemeenschap Chemin Neuf

Vandaag nodigt Net for God U uit de genade te ontdekken van het begin van de Gemeenschap Chemin Neuf, internationale katholieke gemeenschap met oecumenische roeping. Momenteel is zij aanwezig in 27 landen van de vijf continenten, verzamelt ze 1800 leden, echtparen, toegewijde alleenstaanden, mannen en vrouwen van alle christelijke gezindten. Geboeid door de eenheid bidden en werken ze met al hun krachten, in de beweging van de heilige Geest, om de ‘onpeilbare rijkdom van Christus’ te verkondigen aan alle mensen. Doorheen meerdere missies, hebben duizenden jongeren, echtparen en gezinnen hun leven veranderd gezien door Christus !     Lees het vervolg...
Een lange weg  tot genezin


Een lange weg tot genezin
Pater Michael Lapsley

Uit Nieuw-Zeeland, Anglikaanse priester in de « The Society of the Sacred Mission », sinds 1973, word Pater Michael kort na zijn priesterwijding naar Zuidafrika gestuurd. Hij raakte betrokken in de groeiende strijd tegen de apartheid. Dit politieke regime verwierp elke burgerlijke, economische en sociale gelijkheid tussen gekleurde en blanke mensen. In dit gevecht werd hij in 1990 slachtoffer van een moordaanslag, hij verloor zijn twee handen en werdt blind aan het linkeroog.   Lees het vervolg...
« Laat hen allen één zijn »


« Laat hen allen één zijn »
De Abdij van Hautecombe

Vandaag neemt Net for God U mee naar de abdij van Hautecombe, in Savoye, in Frankrijk, om de schoonheid te ontdekken van het werk van God, die al meer dan acht eeuwen aanwezig is in deze prachtige plaats.   Lees het vervolg...
De prothesemakers  met de blote handen


De prothesemakers met de blote handen
Raymond en Pierre Jaccard

Vandaag neemt Net For God U mee naar de ontmoeting met Pierre en Raymond Jaccard, twee bijzondere broers: sinds 1967 hebben ze duizenden kilometers over de hele wereld afgelegd om de pijn te verlichten van de minst bedeelden, in het bijzonder van de lepralijders. Meer vertrouwend op de Heer dan op hun eigen krachten, geconfronteerd met de meest extreme ellende, hebben ze ertoe bijgedragen duizenden mensen weer op te richten en hen hun waardigheid terug te geven.   Lees het vervolg...
Nicolas de Flue


Nicolas de Flue
Vrede vervaardiger

et deze zin groet Nicolas de Flue ons. Diep geestelijke mens, leefde hij meer dan 500 jaar geleden in de nog jonge confederatie van Zwitserland, die hij beschermde tegen de burgeroorlog. Hij trad in de Geschiedenis van zijn land als « Vader des Vaderlands ».   Lees het vervolg...
Om dat zij veel liefde hebben betoond


Om dat zij veel liefde hebben betoond
Vader Lataste

Waar is de oorsprong van de roeping van de Dominicanessen van Bethanië? Sinds 1866 verzamelt deze congregatie vrouwen die uit de gevangenis komen, getekend door een zwaar leven en andere vrouwen die uit een minder bewogen leven komen.   Lees het vervolg...
De goede wijn van Kana


De goede wijn van Kana
4de Bijeenkomst van Kana International   Gainazzo - Milaan

„Zalig de paren die in tederheid, in barmhartigheid, in vergeving, ontdekken dat ze beiden als een arme tegenover een arme staan.” Père Laurent Fabre Vandaag neemt Net for God U mee naar Gainazzo in Italië, om de schoonheid van het werk van God in de Kana sessies te ontdekken, die werkt aan de evangelisatie voor echtparen en gezinnen, bezield door de Gemeenschap Chemin Neuf sinds 1980. Na de eerste drie sessies in Frankrijk tijdens de jaren tachtig, krijgt de Kanasessie vorm en verspreidt ze zich als het ware over de hele wereld, waarbij kerken van alle christelijke belijdenissen betrokken worden. Tegenwoordig is Kana verspreid over 50 landen en 5 continenten. Meerdere honderdduizenden echtparen en gezinnen hebben deze sessie meegemaakt en zagen hun leven veranderd worden door Christus.   Lees het vervolg...
Bedankt Thaïs


Bedankt Thaïs
Getuigenis van Anne-Dauphine Julliand en haar echtgenoot Loïc

Deze film is de mooie maar ter gelijke tijd ook diepe getuigenis, van een Frans echtpaar Anne-Dauphine Julliand en haar echtgenoot Loïc. Zij vertellen het leven van hun dochtertje Thaïs en tonen door hun verhaal hoeveel zij van haar hebben ontvangen, door naar haar hart te luisteren, naar haar ziel.   Lees het vervolg...
„We zullen samen eten”


„We zullen samen eten”   Op 3, 20
De Alpha Cursus

Tegenwoordig is er veel interesse voor het christelijk geloof en de persoon van Jezus. Tweeduizend jaar na zijn geboorte volgen meer dan twee miljard mensen Hem en willen ze Hem dienen. Hij is de stichter van hun geloof en de Heer van hun leven. Echter, veel mensen die niet naar de kerk gaan, hebben ook veel vragen over Jezus. Was hij alleen mens of is hij de Zoon van God? En als hij dat is, moet dat dan ons dagelijks leven beïnvloeden?   Lees het vervolg...
Pater Pedro


Pater Pedro
„De onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters”   Mt 25,40

Vandaag neemt Net for God jullie mee naar Madagaskar, het grote eiland in de Indische Oceaan, om Pater Pedro en zijn Madagassische vrienden te ontmoeten. Deze Argentijnse priester van Sloveense afkomst, Lazarist van St. Vincentius a Paulo, is missionaris in Madagaskar sinds 1970.   Lees het vervolg...
De Witte Roos


De Witte Roos
Hans en Sophie Scholl

Deze film is het getuigenis van twee jonge Duitsers, Hans en Sophie Scholl, die in de naam dan Jezus Christus en ten kosten van hun leven, in de jaren 40 hebben gekozen zich te verzetten en de misdaden van het naziregime aan te klagen. Zo hebben zij in de lente van 1942, samen met hun vriend Alexander Schmorell, de verzetgroep „De Witte Roos” opgericht. Zij zijn vandaag nog het symbool van het Duitse verzet tijdens de 2de Wereld oorlog.   Lees het vervolg...
De revolutie van Marina


De revolutie van Marina
Getuigenis van een Iranese vrouw

Marina Nemat is een Irakese christen Gedurende de hele film, geeft zij ons haar getuigenis. Zij gaat de confrontatie aan met de waarheid van haar eigen geschiedenis en met die van haar land. Zij laat zien dat de keuze van de gerechtigheid en van de vergiffenis een kracht is die bevrijdt.   Lees het vervolg...
"Maar gij zult ontvangen de kracht”


"Maar gij zult ontvangen de kracht”   Hand 1,8
Een film met Mary Healy

Wij lezen in de Handelingen der Apostelen dat de leerlingen in gebed samen waren in het Cenakel toen de Heilige Geest met kracht op hun kwam, als wind en vuur. Zij begonnen daarna in verschillende talen de goede boodschap van de verrijzenis van Christus te verkondigen (Ac 2, 1-4). Deze ervaring van de liefde van God, onze Vader, voltooiing van de belofte van Jezus, heeft de Apostelen in een broederlijke gemeenschap van profeten veranderd, die in de naam van God konden praten en zijn daden onderscheiden. Zo heeft de Kerk zich opgesteld, onder begeleiding van de Heilige Geest en door verrichting van vele charisma, en maakt Het een ongelofelijke groei vanuit Jeruzalem.   Lees het vervolg...
Jeruzalem, de uitdaging van de eenheid


Jeruzalem, de uitdaging van de eenheid

Deze film neemt U mee naar de ontmoeting met de christenen uit het Oosten, meer specifiek die uit het Heilige Land, om met hen te bidden voor vrede en eenheid in het land van Jezus; Zij worden omringt door een grote moslimmeerderheid en de christenen vormen slechts 1,7% van de totale bevolking. Door de schat van hun traditie zijn zij, sedert 2000 jaar, de bevoorrechte dragers van de levende herinnering aan de Verrezen Christus.   Lees het vervolg...
Dieper dan de ellende, gaat de barmhartigheid


Dieper dan de ellende, gaat de barmhartigheid
Johannes-Paulus II

Johannes-Paulus II heeft gedurende de 27 jaren van zijn pontificaat, met een tomeloze energie laten zien dat het christelijk geloof de bevrijding van de mensheid bewerkt en onze levensloop en de geschiedenis verandert. Maar waar komt de kracht van die man, Karol Wojtyla, vandaan, paus geworden in de Rooms-Katholieke kerk in 1978? Hoe kunnen we hem begrijpen? Zelf heeft hij gezegd dat we hem van buitenaf niet kunnen begrijpen, maar alleen van binnenuit.   Lees het vervolg...
Een nutteloos leven


Een nutteloos leven
Charles de Foucauld

Charles de Foucauld (1858 - 1916), is een pionier geweest en zijn boodschap heeft na 100 jaar nog niets verloren aan kracht en actualiteit. Deze „kleine universele broeder” geeft ons een blik in een grote wereld en wijst een richting, een weg die iedereen die Jezus wil volgen – zoals hijzelf - kan proberen te gaan. Steeds verder naar het onbekende en de onbekende, tot het uiterste.   Lees het vervolg...
Van de goeroe naar Jezus


Van de goeroe naar Jezus
Pater Joseph-Marie Verlinde

„Dragen wij niet allen het verlangen in ons naar een ontmoeting die ons totaal vervult, het verlangen naar volheid, de oproep om ons los te scheuren van de middelmatigheid van ons dagelijks leven, om ons te verheffen naar een oorspronkelijk en absoluut Wezen?”   De zoektocht naar zingeving, het zoeken naar het Absolute heeft pater Joseph-Marie Jacques Verlinde er destijds toe gebracht om „de grote sprong” in het grote Alles te wagen. Ingewijd in de ascetische oosterse gebruiken – yoga, transcedente meditatie – is het in India dat hij de religieuze traditie van het hindoeïsme en het boeddhisme grondig bestudeert.   Lees het vervolg...
De moslims praten over Maria


De moslims praten over Maria

„O Maria, wees toegewijd aan Jouw Heer! Aanbid Hem en buig met hen die buigen!” Koran 3, 43 Wat is de visie die de moslims van Maria hebben? Hoe praat de Koran over haar? Zou zij een weg van vrede kunnen zijn tussen onze beide religies? De film laat het woord aan moslims en deskundigen over het leven van Maria in de Koran en haar plaats in de Koran. Het is dus niet een complete studie over het vraagstuk Maria binnen de Islam.   Lees het vervolg...
De kracht van het Evangelie


De kracht van het Evangelie
De Wereldjongerendagen

2011 is weer een nieuw jaar van de Wereldjongerendagen: Madrid, Spaanse hoofdstad bereidt zich voor om 2 miljoen jongeren uit de hele wereld te ontvangen voor de WJD 2011, de 26ste Wereldjongerendagen, dan 16 tot 21 augustus 2011. De Internationale Œcumensche Fraterniteit zal er aanwezig zijn, en nodigt u uit door deze film het werk van God te herkennen in zo’n evenement! Deze Wereldjongerendagen hebben sinds 1984 miljoenen jongeren verzameld uit alle landen. Dit wereldevenement, dat elk jaar wordt gevierd op Palmzondag in de katholieke bisdommen en dat elke 2 of 3 jaar op internationale wijze wordt gevierd in een precies land van de wereld werd door Paus Johannes Paulus II ingevoerd. Hij was de Paus van de Rooms-Katholieke Kerk gedurende 26 jaar, vanaf 1978.   Lees het vervolg...
Maria was joodse


Maria was joodse

Gezien het onderricht in deze film lijkt het ons belangrijk dat u de tijd neemt om hem in te leiden. Hier informatie die u kan helpen bij het voorstellen: Deze film werd gedraaid in het Heilige Land in september en nodigt ons uit binnen te treden in het mysterie van de roeping van Maria, dochter van Israël, een joodse vrouw.  Jeruzalem is een roeping van God voor elk mens: God heeft deze plek gekozen opdat er deze ontmoeting zou zijn tussen de mensen en met Hem. Dit land, die de incarnatie van God heeft ontvangen, heeft een universele spirituele dimensie. Het is evenwel dringend, gezien de dramatische situatie die blijft voortduren in het Heilige Land, deze roeping van God te begrijpen. Hierin kan Maria degene zijn die ons helpt deze roeping te begrijpen: zij is degene die het doel van God volledig heeft uitgevoerd. In het licht van de roeping van het volk van Israël stelt deze film u voor dichter tot Maria te komen, dochter van Israël, een joodse vrouw...   Lees het vervolg...
De lijkwade van Turijn


De lijkwade van Turijn
Hij is het beeld van de onzichtbare God

Tussen 11 april en 23 mei zijn er meer dan 2 miljoen pelgrims op weg gegaan naar de Kathedraal van de Heilige Johannes de Doper in Turijn in Noord Italië. Ze zijn gekomen om een van de meest mysterieuze voorwerpen van de westerse wereld te aanschouwen: de lijkwade van Turijn. Dit linnen doek is de enige in de wereld waarop we een afdruk van een lichaam zien, een lichaam dat in het doek gewikkeld was. Te zien is: een gefolterde dode man, die volgens medische studies een werkelijke foltering heeft doorstaan. Het Evangelie in beeld, de passie van Jezus Christus is in de kleinste details te zien.   Lees het vervolg...
Jezus, weg van Vrede


Jezus, weg van Vrede
Jean Vanier in het Heilige Land

De roeping van NetforGod is om wegen van vrede en reconciliatie in onze kerken en de wereld te openen. Maar de meest voor de hand liggende plaats om hiermee te beginnen is bij onszelf. Jean Vanier1, stichter van de Ark Gemeenschap2 sinds 1964, nodigt ons vandaag uit om deze weg van vrede, van innerlijke vrijheid te bewandelen. In het licht van zijn ervaring van meer dan 40 jaar bij de Ark, samen met mannen en vrouwen met een mentale handicap, ofwel de 'meesters in menselijkheid', geeft Jean Vanier ons, in het land van Jezus, aanwijzingen over het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 12, de binnenkomst van Jezus in Jeruzalem. Hij helpt ons te begrijpen dat Jezus door zijn dood en verrijzenis ons een transformatie van het hart beloofd heeft. Hij is de Prins van de Vrede en hij nodigt ons uit om naar ons hart neer te dalen, om bevrijd te worden van onze duisternis, van onze angsten, van onze innerlijke wonden, om een ieder te ontvangen en lief te hebben, zoals hij is, zelfs onze vijand.   Lees het vervolg...
De Liefde als enige oplossing


De Liefde als enige oplossing
Etty Hillesum

„Ik zal je helpen God, dat je het niet in mij begeeft. Maar dit ene wordt me steeds duidelijker: dat jij ons niet kunt helpen, maar dat wij jou moeten helpen en door dat laatste helpen wij onszelf. En dit is het enige, waar het op aankomt: een stukje van jou in onszelf, God.” Deze film stelt ons in staat om de bijzondere boodschap van het leven van Etty Hillesum te ontdekken, deze bijzondere jonge Nederlandse en joodse vrouw, die in de tragische jaren 1940-1943 van Europa, ons haar spirituele ervaring bekendmaakt, een ervaring die bliksemsnel en diepgaand is!   Lees het vervolg...
DE UITDAGING VAN DE ISLAM DVD – Deel n°3


DE UITDAGING VAN DE ISLAM DVD – Deel n°3
Geen andere naam dan de naam van Jezus

In de eerste twee films van de serie, van oktober en november 2009, brengen de getuigenissen van Christian de Chergé - overste van de Cistercijnse gemeenschap in het Algerijnse Atlasgebergte en in 1996 met 6 medebroeders vermoord – en van Broeder André, een Nederlandse evangelische predikant, essentiële vragen naar boven over de theologie van de ontmoeting tussen de religies, een gebied dat vandaag nog geheel open ligt!   Lees het vervolg...
Haoxin en het kruis


Haoxin en het kruis
Van China naar de parochie van Sophia Antipolis

Hoe manifesteert God zich? Hoe herkennen we zijn actie in onze harten? Hoe het Evangelie van Jezus Christus aan alle volken verkondigen? Deze film brengt ons deze maand van China naar de katholieke parochie van Sophia Antipolis aan de Côte d’Azur in het zuiden van Frankrijk. Het aangrijpende verhaal van Haoxin en de getuigenis van Pater Gilles Sander, die zich inzet voor de verkondiging van Gods Woord bij de Chinezen in Frankrijk, doen ons de inzet van de evangelisatie op dit Chinese continent (1,3 miljard chinezen), begrijpen. Haoxine (Hoachine uitspreken) is een jonge chinees uit Shanghaï die, nadat hij een godservaring opdoet in de kathedraal van zijn stad, in Frankrijk aankomt en op zoek is om de God van de christenen te leren kennen. Hij heeft nooit christenen in zijn leven ontmoet! Het is in Sophia Antipolis dat hij op weg zal gaan naar God. Dit haalt ook zijn verloofde, Lili, en zijn ouders overhoop die uit een boeddhistische cultuur komen.   Lees het vervolg...
De uitdaging van de Islam -  Deel 2


De uitdaging van de Islam - Deel 2
Maakt alle volken tot mijn discipelen   Met Anne van der Bijl ‚ Smokkelaar voor God’

Anne van der Bijl is evangelisch predikant, Nederlander, getrouwd en vader van vijf kinderen. Sinds 1955 werkt hij onafgebroken met de door hem opgerichte stichting Open Doors temidden van zijn door een vijandige omgeving vervolgde christen-broeders. Aanvankelijk bracht de ‚Smokkelaar voor God’ gedurende 12 jaar het Evangelie naar de landen van het communistische Oostblok. Anne van der Bijl ontmoet meer dan 40 jaar de wereld van de Islam.   Lees het vervolg...
Pinksteren voor de eenheid


Pinksteren voor de eenheid

Gedurende het pinksterweekend van 30-31 mei en 1 juni 2009, hebben zich meer dan duizend mensen uit 45 landen van de Internationale Oecumenische Broederschap verzameld. Zij hebben bij de Cenakel in Tigery en in Parijs in Frankrijk de komst van de Heilige Geest, een ‘pinksteren voor de eenheid’ gevierd!   Lees het vervolg...
De schoonheid van medeleven


De schoonheid van medeleven
Jean Vanier in het Heilige Land

“De missie die Jezus aan de Kerk geeft, is de missie van medeleven, het openbaren aan iedereen dat ze door God bemind worden.” Deze film neemt ons mee naar het land van Jezus, Israël-Palestina. Wij gaan samen met Jean Vanier1, de man die in 1964 de Gemeenschap de Ark2 heeft gesticht en die door de wereld trekt om de boodschap van het Evangelie te brengen. Tijdens deze reis zal hij samen met Net for God 14 films produceren over het mysterie van Jezus op grond van zijn uitleg van het Johannes Evangelie. Het is de vrucht van jarenlange reflectie, studie, gebed en gemeenschappelijk leven binnen de Ark sinds het begin! Vanuit dit geschrift van de geliefde leerling, nodigt Jean ons uit om te groeien in het kennen van Jezus en daardoor ook van onszelf; hij openbaart ons de visie van God voor onze wereld, een echte spiritualiteit die zin geeft aan het leven, aan de dood en aan de evolutie van de mensheid.   Lees het vervolg...
De kracht van vergeving


De kracht van vergeving

Deze maand, stelt NetforGod u voor om verschillende gedeelten van de videos van 2008 te herlezen en er op terug te komen. Deze gedeelten vertellen ons hetzelfde: vergeving is een kracht die ons vrijzet. De videos Net for God van het jaar 2008 hebben ons de gelegenheid en het voorrecht gegeven om getuigen van het geloof te ontmoeten, uitzonderlijke mannen en vrouwen, vrienden van Christus! Ieder op hun manier, tonen zij ons, door de gave van hun leven aan Christus, dat tegenover het geweld en de haat, vergeving een kracht is die vrijzet, die een broederschap toelaat die boven de wonden van de geschiedenis uitstijgt! Deze getuigen leggen door hun keuze voor een dialoog in liefde en waarheid, de basis voor een werkelijke hoop voor de wereld.   Lees het vervolg...
Het spiritueel ontwaken bij de jongeren… in Parijs


Het spiritueel ontwaken bij de jongeren… in Parijs

Deze maand neemt Net for God u mee naar Parijs en haar omgeving, naar jongeren wiens leven een totaal andere wending kreeg door de ontmoeting met de verrezen Christus! De meesten hebben deze ervaring beleefd door het doopsel in de Heilige Geest: door de offerande van hun leven aan Christus, laten zij de Heer toe om alle kracht te gebruiken van de Heilige Geest, die zij hebben ontvangen bij hun doopsel. Door hun getuigenis nodigen zij ons uit om de levengevende adem van de Heilige Geest te ervaren. De Geest maakt Christus levend en aanwezig in elke persoon, wie hij of zij ook is.   Lees het vervolg...
Wees niet bang voor de Heilige Geest


Wees niet bang voor de Heilige Geest
Een ontmoeting met Pater Raniero Cantalamessa

Alleen de Heilige Geest kan de levende en tegenwoordige Christus openbaren! Wees niet bang voor de Heilige Geest! Pater Raniero Cantalamessa nodigt ons hiertoe uit terwijl hij vooral getuigt van zijn eigen ervaring van de doop in de Geest, de tussenkomst van de Heilige Geest in zijn leven!   Lees het vervolg...
Innerlijke genezing


Innerlijke genezing
Lytta Basset

De apostel Paul schrijft in zijn brief aan de christenen van Korintië het volgende: ‘Maar wat wij verkondigen is een Christus die gekruisigd is. Dat is voor Joden een struikelblok, voor niet-Joden een dwaasheid; maar voor wie geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, is Christus Gods kracht en Gods wijsheid.’ 1 Korintiërs 1, 23. In ons leven kunnen we het lijden niet overslaan. We kunnen niet praten over de verrezen Christus als we de gekruisigde Christus overslaan! Onze roeping bij Net for God is om wegen van vrede en toenadering in onze kerken en in de wereld te openen. Maar de meest zekere plaats om dit te beleven is in eerste instantie in onszelf. Lytta Basset is sinds 17 jaar dominee bij de protestante kerk in Geneve en vandaag ook schrijver en professor in theologie in Zwitserland. Zij nodigt ons uit om een weg van de vrede te bewandelen naar innerlijke vrijheid, door ons te laten inspireren door een mens die we als God beschouwen, Jezus van Nazareth. Hij is de oorsprong van deze weg, want Hij is de eerste die onder ons leefde en deze weg van de afdaling tot in de dood is gegaan. Hij trekt ons met zich mee, om in onszelf neer te dalen en om samen met Hem de gewonde mens die we zijn te aanvaarden en lief te hebben!   Lees het vervolg...
Hrant Dink


Hrant Dink
Liefde en Waarheid ontmoeten elkaar

Deze film is het verhaal van een roeping, van het leven van een bijzondere man, Hrant Dink. Als Armeense journalist, Turkse burger, oprichter van het tijdschrift ‘Agos’, voert hij gedurende heel zijn leven de strijd voor de vrijheid van meningsuiting, van geweten en verdedigt hij de mensenrechten! We geven u enkele belangrijke elementen over het leven van Hrant Dink om over na te denken voordat u de film afspeelt. Wij kunnen de dorst van Hrant Dink voor waarheid en gerechtigheid slechts begrijpen als we ons zijn jeugd in gedachten nemen, een moeilijke jeugd, en als we ons bewust worden van het feit dat hij deel uit maakte van de Armeense christelijke gemeenschap, een minderheid in Turkije.   Lees het vervolg...
De eerste stappen…van de ouders


De eerste stappen…van de ouders

Onze roeping in Net for God is wegen van vrede en verzoening te openen in onze kerken en in de wereld. Maar de zekerste weg om dit te beginnen is in het gezin. Daarom, in plaats van naar het andere einde van de wereld te gaan, brengt deze film ons in het hart van de liefde binnen het gezin!   Lees het vervolg...
Elisabeth van Hongarije


Elisabeth van Hongarije
Koningin van de armen

Deze maand neemt net for God ons mee naar Hongarije, in het land waar in het begin van de XIIe eeuw een heilig vuur ontbrandde in Elisabeth, de dochter van koning André II van Hongarije.   Lees het vervolg...
Gij klopt aan mijn deur


Gij klopt aan mijn deur
Predikant in de wijk Cronenburg

Deze film is het buitengewoon getuigenis van Gérard Haehnel, een luthers-protestantse predikant, die vanwege de Heer de opdracht kreeg, het Evangelie te verkondigen in CRONENBURG, een wijk met tienduizend inwoners en die geclasseerd is als ‘kwetsbare stadszone’, aan de rand van de stad Straatsburg in het noord-oosten van Frankrijk.  Alles begint bij een eenvoudig gebaar, gaan aankloppen aan de deur van een huis in Straatsburg zonder te weten wie er woont! Gérard Haehnel, in die tijd nog student, wil enkel een gelegenheid scheppen om de ander te ontmoeten door hem voor te stellen met Kerstmis te komen om hem een geschenk te geven!   Lees het vervolg...
De kracht van de offerande


De kracht van de offerande

De filmen Net for God van dit jaar 2006-2007 hebben ons het geluk en het voorrecht gegeven uitzonderlijke geloofsgetuigen te ontmoeten, mannen en vrouwen, vrienden van Christus. Ieder op zijn manier hebben ons getoond dat Christus volgen veeleisend en kwellend is…en tegelijkertijd geweldig! Deze levens tonen ons dat niets ons kan scheiden van de liefde van God die geopenbaard is in Jezus Christus!   Lees het vervolg...
Alexander Men, woord van een martelaar’


Alexander Men, woord van een martelaar’

Om deze film over Alexander Men voor te stellen is het belangrijk te vertellen over de historische context waarin hij leefde. Ziehier enkele aanknopingspunten, die in vier delen worden verteld in deze film.   Lees het vervolg...
De Gemeenschap Chemin Neuf in Kinshasa


De Gemeenschap Chemin Neuf in Kinshasa

We zijn in de Democratische Republiek Congo, Kinshasa, een stad met 8 tot 10 miljoen inwoners, die na 30 jaren onder dictatoriaal bewind van president Mobutu en 10 jaren van burgeroorlog, elke dag moeten vechten om te overleven.   Lees het vervolg...
Het einde van de muur


Het einde van de muur

Ter gelegenheid van het Paasfeest dat dit jaar 2007 op dezelfde dag gevierd werd door alle kerken, is het team Net for God de bevoorrechte getuige geweest van twee gebeurtenissen : de een in Nazareth in Israël, de ander in Parijs in Frankrijk. Hun gemeenschappelijk doel : verantwoordelijken en leden van verschillende kerken trachtten elkaar te ontmoetten, samen te dialogeren, te werken en te bidden.   Lees het vervolg...
Alles is genade


Alles is genade
Teresia van Lisieux en Dietrich Bonhoeffer

De centrale vraag van deze film is de volgende: ‘Is de mens gered door de belangeloze liefde van God of is hij gered door zijn werken ?’ Vier gebeurtenissen uit de geschiedenis tonen ons dat de vraag van de gerechtigheid van de redding van de mens, centraal staat. 1 - Op 31 oktober1517, plakt de monnik Luther, aan de poort van de kapel van Kasteel de Wittenberg in Duitsland, zijn 95 stellingen aan, over de verdienste van aflaten.. Hij stelt de Kerk in vraag die verklaart dat de aflaten van de Paus, de mens bevrijden van alle schulden en hem redden. Hij formuleert dan een andere leer over de Goddelijke genade in tegenstelling met de katholieke Kerk. Ons geloof in Christus maakt ons niet vrij van de werken, maar veeleer de foute beweringen betreffende deze werken, t.t.z. de dwaze aanmatiging dat gerechtigheid kan bekomen worden door de werken.’   Lees het vervolg...
Kenose of niets


Kenose of niets

Gedurende het jaar 2005-2006, werden wij bij het verwezenlijken van de films Net for God, op een buitengewone wijze geleid door de Heilige Geest . De kracht van de getuigenissen en de mooie beelden geven ons een duidelijke richtlijn die geopenbaard is in de hymne aan de Filippenzen (hfd. 2, vers. 6 – 11), De weg van de KENOSE door Christus beleefd.   Lees het vervolg...
Saïd, Fatima en Jezus


Saïd, Fatima en Jezus

Deze film is een overrompelend getuigenis van verschillende getuigen die ieder op hun manier werken aan een dialoog van waarheid, om de ander in zijn anders-zijn tegemoet te treden. 1.Saïd en Fatima OUJIBOU Saïd OUJIBOU is een marokaan, berbier en christen. Afkomstig uit een mohamedaanse familie is hij heden een rondtrekkend evangelisch predikant. Vanuit de stad Evry in de Parijse agglomeratie waar hij met zijn vrouw Fatima en zijn twee kinderen woont, doorkruist hij heel Frankrijk, vooral in de stadswijken om zonder ophouden de ervaring waaruit hij leeft te verkondigen: de ontmoeting met Christus!   Lees het vervolg...
Verlaten om te vinden


Verlaten om te vinden

Laatst vertelde een van de films van de Internationale Oecumenische fraterniteit – Wie zoekt vindt- het verhaal van het geestelijke avontuur van Ignatius van Loyola : hoe de Heilige Geest hem omvormt en hem leidt om een nieuwe religieuze gemeenschap te stichten, de sociëteit van Jezus. Vandaag 450 jaar na zijn dood, leven duizenden mannen en vrouwen over de gehele wereld, jezuïeten, religieuze congregaties, bewegingen, van zijn geestelijke ervaringen en vormen de Ignatiaanse familie.   Lees het vervolg...

Ubuntu
Ubuntu - ik ben omdat ik behoor

Toegang tot de films van NET FOR GOD De video's kopen bij de webshop van AME
bloc media chemin neuf
Nous aider _ chemin Neuf
fin bloc media chemin neuf